gap mat huu tri

Kiểm toán nhà nước gặp mặt cán bộ hưu khu vực phía Nam nhân dịp Xuân Quý Mão 2023
(BKTO) - Ngày 21/12, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực IV (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh), KTNN đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu khu vực phía Nam, dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn.