GIẢM PHÍ GIAO DỊCH

Giảm phí giao dịch trên ATM, POS và chuyển khoản liên ngân hàng
(BKTO) – Trong Công văn mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm phí giao dịch trên ATM, POS xử lý qua Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia (NAPAS) và phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 cho khách hàng.