Hà Nội bổ sung danh mục dự án đầu tư công và ngoài ngân sách

(BKTO) - Hà Nội bổ sung danh mục 14 dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, 31 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công cấp huyện phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

1.png
Quang cảnh Kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Hà Nội khóa XVI. Ảnh: hanoi.gov.vn

Tại Kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, đa số các đại biểu có mặt đã tán thành, nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Nghị quyết đã bổ sung danh mục 14 dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, bao gồm: 9 dự án thu hồi đất năm 2023 và 5 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023.

31 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công cấp huyện phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô gồm: 17 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 27,91 ha; 14 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 với diện tích 23,92 ha.

Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND Thành phố thông qua, các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2023 của HĐND Thành phố.

Các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do quận, huyện, thị xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tự bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng năm 2023.

HĐND Thành phố giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết, giao Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023 cho các đơn vị và chỉ đạo việc thực hiện.

UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư: Xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai tổng thể và chi tiết của từng dự án; cụ thể hóa các giải pháp, biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, UBND Thành phố cần phải xây dựng tiến độ triển khai tổng thể của từng dự án thành phần và dự kiến nhu cầu vốn theo tiến độ triển khai dự án để rà soát nguồn vốn đầu tư công, đảm bảo cân đối đủ vốn triển khai thực hiện dự án theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy. Đồng thời, thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện Dự án để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Dự án, chủ đầu tư.

Tại Kỳ họp thứ 11, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI  quyết nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố giảm 4.240 tỷ đồng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều chỉnh tăng 4.240 tỷ đồng để bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án: Bố trí cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: 3.840 tỷ đồng. Tăng 100 tỷ đồng cho vốn chuẩn bị đầu tư thanh toán theo cơ chế linh hoạt, tăng 200 tỷ đồng cho vốn thanh quyết toán dự án hoàn thành thanh toán theo cơ chế linh hoạt. Bố trí 100 tỷ đồng thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán của dự án, thanh toán theo cơ chế linh hoạt...

Cùng chuyên mục
Hà Nội bổ sung danh mục dự án đầu tư công và ngoài ngân sách