HÀ TĨNH

Hà Tĩnh: Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới
(BKTO) - Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt thực hiện, phấn đấu đưa Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới (NTM) trong năm 2024.