HNX tháng 7: Khối lượng mở (OI) cuối tháng hợp đồng tương lai VN30 cao nhất từ đầu năm

(BKTO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, mặc dù khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh giảm mạnh trong tháng 7/2022, nhưng khối lượng mở (OI) hợp đồng tương lai vẫn đạt 40.232 hợp đồng tại phiên giao dịch cuối tháng - mức OI cuối tháng cao nhất từ đầu năm đến nay.                
   

Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai VN30 tháng 7/2022. Ảnh: HNX

   

Theo HNX, thị trường chứng khoán phái sinh có diễn biến giao dịch giảm mạnh trong tháng 7. Khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai VN30 đạt 232.944 hợp đồng/phiên, giảm 25,51% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 28.526 tỷ đồng, giảm 28,08% so với tháng trước.

Chỉ số VN30 tại phiên giao dịch cuối tháng 7/2022 đạt 1.232 điểm, giảm 1,35% so với tháng 6, đồng thời giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai VN30 cũng giảm so với tháng trước.

Trong tháng 7, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ so với tháng 6, chiếm 1,38% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Mặc dù khối lượng giao dịch giảm mạnh, nhưng khối lượng mở (OI) hợp đồng tương lai vẫn tăng 0,72% so với tháng trước, đạt 40.232 hợp đồng tại phiên giao dịch cuối tháng 7. Đây cũng là mức OI cuối tháng cao nhất từ đầu năm đến nay.

Đáng chú ý, phiên giao dịch ngày 6/7 có OI đạt 49.368 hợp đồng, khối lượng giao dịch phiên này cũng đạt mức cao nhất trong tháng 7 với 400.160 hợp đồng.

Đối với sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, loại kỳ hạn 10 năm có khối lượng giao dịch 4.000 hợp đồng và kỳ hạn 5 năm có khối lượng giao dịch 27.132 hợp đồng. Tổng giá trị giao dịch cả 2 sản phẩm theo danh nghĩa đạt hơn 32.470 tỷ đồng. Khối lượng OI hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 7 là 0 hợp đồng.

Các giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ trong tháng 7 đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức, trong đó tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài chiếm 50%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, đối với sản phẩm hợp đồng tương lai VN30, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng so với tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 7, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.054.683 tài khoản, tăng 1,99% so với tháng trước./.

HỒNG NHUNG
Cùng chuyên mục
HNX tháng 7: Khối lượng mở (OI) cuối tháng hợp đồng tương lai VN30 cao nhất từ đầu năm