hoi nghi lan thu 15 ban chap hanh dang bo tp da nang

TP. Đà Nẵng cấp mới 15 dự án FDI, tổng vốn hơn 22,148 triệu USD
Trong quý I/2024, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị Thành phố quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương; nghị quyết, chủ đề năm 2024 của Thành ủy, qua đó tạo chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực.