HOI NGHI

Bộ Tư pháp dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
(BKTO) - Năm 2023, Bộ Tư pháp đạt 89,95 điểm về cải cách hành chính (CCHC); tăng 1 bậc so với năm 2022. Với kết quả này, Bộ Tư pháp đã vươn lên vị trí thứ Nhất về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023.