HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ CHỦ TỊCH ASOSAI 2018 - 2021 VÀ ĐẠI HỘI ASOSAI 15

(BKTO) - Chiều 19/10, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Chủ tịch các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) 2018 - 2021 và Đại hội ASOSAI lần thứ 15. Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước chủ trì
03/11/2021 14:05