HOSE nhận lại cổ phiếu giao dịch tạm thời trên HNX và cổ phiếu niêm yết mới

(BKTO) - Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các DN thuộc diện chuyển giao dịch tạm thời sẽ không xem xét lại các điều kiện, hồ sơ niêm yết; đồng thời, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tiếp nhận cổ phiếu niêm yết mới theo quy định.                
   

Ảnh: Internet

   

UBCKNN đã có Công văn về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HNX về HOSE.

Công văn cho biết, HOSE, HNX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hỗ trợ các DN đã tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX theo các công văn hướng dẫn trước đây chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết về lại HOSE mà không xem xét lại các điều kiện, hồ sơ niêm yết.

Về mặt quy trình: HNX thông báo cho các DN thuộc đối tượng chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX nêu trên và chốt ngày giao dịch cuối cùng.

VSD chốt danh sách cổ đông sở hữu sau 3 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HNX theo chu kỳ thanh toán chứng khoán để chuyển dữ liệu cho HOSE.

DN chuyển giao dịch có trách nhiệm lựa chọn ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE cách ngày giao dịch cuối cùng tại HNX ít nhất 3 ngày làm việc.

HOSE công bố ngày giao dịch đầu tiên trên cơ sở VSD đã hoàn tất các thủ tục chuyển dữ liệu từ HNX sang HOSE.

Trước đó, để hỗ trợ giảm tải cho hệ thống giao dịch trên HOSE, 17 DN niêm yết tại HOSE tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX, trong đó, 15/17 DN đã niêm yết tại HOSE và 2/17 DN là DN được cấp phép niêm yết mới tại HOSE tạm thời chuyển sang giao dịch tại HNX.

Ngoài ra, 3 DN đang niêm yết tại HNX nộp hồ sơ xin chuyển niêm yết sang HOSE trước ngày 01/01/2021 nhưng chưa được xem xét cấp quyết định niêm yết, trong đó, 1 DN (SHB) đã được HOSE có Công văn thẩm định hồ sơ đã đáp ứng điều kiện theo Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE.

Bên cạnh đó, Công văn của UBCKNN cũng cho biết, HOSE và HNX tiếp tục nhận cổ phiếu niêm yết mới theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Đối với cổ phiếu đang niêm yết tại HNX đã được HOSE thẩm định hồ sơ đáp ứng các điều kiện niêm yết tại HOSE, thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết tương tự như các trường hợp DN đã tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX theo Công văn số 1339/UBCK-PTTT ngày 08/4/2021 của UBCKNN.

Về giá dịch vụ đối với các cổ phiếu niêm yết chuyển giao dịch, UBCKNN đề nghị các đơn vị thực hiện theo Công văn số 1584/UBCK-PTTT ngày 23/4/2021 của UBCKNN về việc giá dịch vụ đối với các cổ phiếu niêm yết chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX./.
HỒNG NHUNG
Cùng chuyên mục
HOSE nhận lại cổ phiếu giao dịch tạm thời trên HNX và cổ phiếu niêm yết mới