in tien

Có được in tiền, vàng mã giống tiền Việt Nam?
(BKTO) - Việc in tiền âm phủ giống tiền thật dễ khiến người khác lợi dụng tráo đổi, nhiều người thắc mắc việc làm này có phạm pháp không?