INDONESIA

Lượng ô tô nhập khẩu giảm hơn 51%
(BKTO) - Lượng ô tô nhập khẩu từ đầu năm đến ngày 15/02 giảm 11.520 xe, tương đương giảm 51,6%, trong khi kim ngạch giảm 255,5 triệu USD (giảm gần 54%) so với cùng kỳ năm 2023.