Infographics: Những điểm đáng lưu ý về lương và trợ cấp

LINH BÙI | 06/07/2024 17:09:01

(BKT) Từ tháng 7/2024, lương cơ sở sẽ tăng 30%, từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng; lương của người lao động trong khu vực doanh nghiệp tăng 6%.

46-01(2).png
Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Infographics: Những điểm đáng lưu ý về lương và trợ cấp