kdn

Giải bóng bàn KVT – KĐN – DVK năm 2023
(BKTO) - Chào Tháng 6, Công đoàn Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (KVT), Công đoàn Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ (KĐN) và Công đoàn Công ty Dịch vụ Khí (DVK) đã kết hợp tổ chức Giải Bóng bàn KVT – KĐN – DVK năm 2023.
  • (BKTO) - Để nâng cao nhận thức của người dân, công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP) cũng như các đơn vị thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã thường xuyên, tích cực triển khai các công tác tuyên truyền bảo vệ đường ống dẫn khí trên biển/trên bờ và các công trình dầu khí.
  • (BKTO) - Đoàn Thanh niên Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) vừa tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 với chủ đề “Thanh niên Công ty KĐN sáng tạo trong sản xuất, xung kích vì cộng đồng”.