Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm

Sáng 13/11, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã khai giảng Lớp Bồi dưỡng tổng quan về kinh tế đối ngoại và nghiệp vụ hải quan cho 28 học viên là kiểm toán viên tại Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành, Khu vực và các đơn vị tham mưu.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 13/11/2023 14:07