Kho bạc Nhà nước đề xuất nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(BKTO) – Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của ngành tài chính sáng 16/7, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nguyễn Đức Chi cho biết, KBNN đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.                
   

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Hội nghị trực tuyến sáng 16/7. Ảnh: Hữu Thọ

   

Tuy nhiên, vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2021 giải ngân qua KBNN 6 tháng đầu năm mới đạt 30,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn 3,8% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước. Nhiều Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp; trong đó, 37/50 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%, thậm chí có cơ quan chưa giải ngân vốn đầu tư công.

Để khắc phục vấn đề này, Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương sớm phân bổ số kế hoạch vốn năm 2021 còn lại (khoảng hơn 53.800 tỷ đồng, bằng 11,68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) chi tiết đến từng chủ đầu tư, từng dự án và nhập dự toán trên hệ thống quản lý NSNN TABMIS để đảm bảo điều kiện sẵn sàng đáp ứng nhu cầu giải ngân của các dự án. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án đã được giao kế hoạch vốn năm 2021 có khối lượng hoàn thành và kịp thời lập hồ sơ thanh toán để KBNN giải ngân.

Về quản lý số dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đến ngày 31/3/2021, tổng số dư tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi rất lớn, gần 7.600 tỷ đồng. Trong đó, các Bộ, ngành trung ương quản lý trên 823 tỷ đồng, địa phương quản lý trên 6.770 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi đề nghị, các dự án đã hoàn thành, giãn, hoãn tiến độ hoặc chủ đầu tư đã giải thể, nhà thầu phá sản thì thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi hết số vốn đã tạm ứng và tất toán tài khoản tại KBNN theo quy định. Các dự án đang thực hiện đã có khối lượng hoàn thành cần hoàn tất thủ tục thanh toán để phối hợp với KBNN thu hồi hết số vốn tạm ứng quá hạn.

Ngoài ra, về quản lý chữ ký số, chứng thư số tại các đơn vị sử dụng ngân sách trong kiểm soát chi NSNN, ông Nguyễn Đức Chi cũng kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số, tài khoản chương trình dịch vụ công trực tuyến được cấp khi giao dịch với KBNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, có các biện pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài chính - ngân sách tại các đơn vị sử dụng ngân sách để góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính - ngân sách quốc gia./.
THÙY ANH
Cùng chuyên mục
Kho bạc Nhà nước đề xuất nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công