khoan va dich vu khoan dau khi

PV Drilling đặt kế hoạch doanh thu năm 2023 đạt 5.400 tỷ đồng
(BKTO) - Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đặt kế hoạch doanh thu năm 2023 đạt 5.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 340 tỷ đồng.