Kiểm toán nhà nước và Ban công tác đại biểu ký quy chế phối hợp

(BKTO) - Chiều 5/7 tại trụ sở KTNN đã diễn ra Lễ ký quy chế phối hợp giữa KTNN và Ban công tác đại biểu trong hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
06/07/2022 17:37
Thời sự