(BKT) Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Thái Bình Dương (PASAI) vừa qua đã tổ chức cuộc họp Ban điều hành trực tuyến lần thứ 30 do Quyền Tổng Kiểm toán Fiji, Chủ tịch Ban điều hành PASAI Sairusi Dukuno chủ trì.                
   

Cuộc họp Ban điều hành PASAI lần thứ 29 và 30 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: PASAI

   

Tại cuộc họp, Giám đốc điều hành PASAI Esther Lameko-Poutoa đã báo cáo tiến độ công việc tổ chức đạt được trong Kế hoạch Chiến lược PASAI giai đoạn 2014–2024 đến ngày 31/5/2022. Báo cáo tập trung vào các hoạt động được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 5 theo từng lĩnh vực ưu tiên chiến lược bao gồm: vận động tăng cường tính độc lập của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) cấp khu vực; tiến độ thực hiện dự án nghiên cứu về trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong năm 2022; dự án về giai đoạn rà soát cuối cùng trước khi phát hành Báo cáo kiểm toán; đảm bảo tiến độ thực hiện các báo cáo tài chính để nâng cao chất lượng kiểm toán; quy trình đảm bảo chất lượng nội bộ đang được thực hiện để đánh giá Khung đo lường hoạt động (PMF) của SAI Palau; đóng góp vào các cuộc họp quốc tế, diễn đàn, hội thảo trên web và Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Caribe (CAROSAI).

Ban điều hành PASAI cũng đã thảo luận về kế hoạch hoạt động cho năm tài chính sắp tới. Bản kế hoạch và ngân sách đề xuất đều được Ban điều hành phê duyệt. Ngoài ra, chương trình nghị sự cũng bao gồm các mục cập nhật về tình hình của Đại hội PASAI lần thứ 23, dự kiến sẽ diễn ra trực tiếp vào tháng 02/2023. Các thành viên Ban điều hành cam kết trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đối tác phát triển để tiếp tục hỗ trợ PASAI và các tổ chức trong khu vực./.

YẾN NHI
Cùng chuyên mục
PASAI họp Ban điều hành lần thứ 30