Xây dựng Sổ tay về tín nhiệm ngân sách của Chính phủ

(BKT) Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Phillipines (COA) cho biết đang phối hợp xây dựng "Sổ tay của các Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) về tín nhiệm ngân sách của Chính phủ”.                
   

COA nỗ lực đóng góp xây dựng Sổ tay. Ảnh: rappler.com

   

Vụ Tổ chức công và Chính phủ kỹ thuật số thuộc Cơ quan Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp quốc và Đối tác Ngân sách quốc tế đã chủ trì tổ chức triển khai Dự án xây dựng Sổ tay - dự án nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác “Tăng cường Tín nhiệm ngân sách” khởi động vào năm 2020. Ngoài COA còn có các SAI khác tham gia vào dự án xây dựng sổ tay trên bao gồm: Argentina, Brazil, Georgia, Indonesia, Jamaica, Morocco, Nam Phi, Uganda, Hoa Kỳ và Zambia. Cuốn sổ tay bao gồm thông tin và kinh nghiệm của các SAI trong việc đánh giá và kiểm toán về mức độ tín nhiệm ngân sách nhằm cải thiện hoạt động chi tiêu của chính phủ các nước.

COA đã cử nhân sự tham gia cuộc họp rà soát công tác xây dựng Sổ tay của SAI nhằm đóng góp vào việc tăng cường mức độ tín nhiệm ngân sách của Chính phủ thông qua các cuộc kiểm toán độc lập. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại trụ sở của Liên Hợp quốc tại thành phố New York, Hoa Kỳ từ ngày 14-17/6/2022. Mục tiêu của cuộc họp là rà soát, hoàn thiện các khái niệm và phân tích của cuốn sổ tay; nghiên cứu và đưa ra ý kiến phản hồi về các thông tin đầu vào của các nhóm lĩnh vực tương ứng do các SAI cung cấp; xác định các điểm hạn chế cần xử lý và nội dung cần bổ sung; thống nhất các thông lệ và trường hợp để đưa vào minh họa; quyết định các thông điệp chính cần truyền tải cũng như các bài học kinh nghiệm để đưa vào sổ tay.

Từ những cam kết ban đầu, các SAI tham gia đã xác định 5 nhóm lĩnh vực, từ đó đưa ra các cách tiếp cận kiểm toán cụ thể với nội dung, tập trung vào việc đánh giá mức độ tín nhiệm ngân sách của các Chính phủ.

Trong cuộc họp, các SAI thành viên và các chuyên gia đã đưa ra ý kiến góp ý đối với các chương sửa đổi, những ý kiến này sẽ được tích hợp vào bản cuối cùng của mỗi chương. Bản cuối của sổ tay dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 3/2023./.

YẾN NHI
Cùng chuyên mục
Xây dựng Sổ tay về tín nhiệm ngân sách của Chính phủ