ktnb

Cập nhật quy định về KTNB và kinh nghiệm tổ chức chức năng KTNB hiệu quả tại công ty niêm yết
(BKTO) - Nhằm mục đích phổ biến các quy định mới liên quan đến Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán tội bộ (KTNB) và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức KTNB tại các công ty niêm yết và công ty chứng khoán, sáng 15/3 tại Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã phối hợp với Tổ chức đào tạo Smart Train, Hiệp hội KTNB Hoa Kỳ khu vực châu Á- Thái Bình Dương (ACIIA) tổ chức Hội thảo “Cập nhật quy định về KTNB và kinh nghiệm tổ chức chức năng KTNB hiệu quả tại công ty niêm yết”.