KTNN khu vực XIII hoàn thành cuộc kiểm toán Cảng Hàng không Long Thành

(BKTO) - Năm 2023, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực XIII được giao chủ trì thực hiện cuộc kiểm toán hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng tại Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; việc giao đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đây là 2 chủ đề kiểm toán có khối lượng công việc lớn, phức tạp nhưng KTNN khu vực XIII đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán này.

Đây là đánh giá của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024 của đơn vị.

Báo cáo kết quả công tác năm 2023 của đơn vị do ông Võ Văn Thọ - Phó Kiểm toán trưởng - trình bày cho thấy: Năm 2023, KTNN khu vực XIII được Tổng Kiểm toán nhà nước giao chủ trì 07 cuộc kiểm toán, gồm: 02 cuộc kiểm toán ngân sách địa phương tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 04 cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương tại 04 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận và Bình Phước; 01 cuộc kiểm toán báo cáo tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Ngoài ra, thực hiện kết luận của Ban Cán sự đảng KTNN về tổ chức thực hiện kiểm toán 02 vụ việc theo kết luận của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực trung ương, KTNN khu vực XIII được Tổng Kiểm toán nhà nước giao bổ sung chủ trì 01 cuộc kiểm toán hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng tại Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; việc giao đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đến thời điểm báo cáo, 02 báo cáo kiểm toán (BCKT) đã phát hành, 03 BCKT đang hoàn thiện hồ sơ trình Tổng Kiểm toán nhà nước phát hành, 02 BCKT báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 đã trình lãnh đạo KTNN thẩm định, xét duyệt, 01 BCKT trình Ban Cán sự đảng cho ý kiến chỉ đạo để báo cáo Ban Nội chính Trung ương.

Đến thời điểm báo cáo, tổng số kiến nghị của KTNN khu vực XIII là 8.703 tỷ đồng (tăng thu ngân sách nhà nước 44 tỷ đồng; thu hồi và giảm chi 4.697 tỷ đồng; kiến nghị khác 3.961 tỷ đồng).

Đối với cuộc kiểm toán hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng tại Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; việc giao đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đoàn kiểm toán đã có nhiều đánh giá, kiến nghị trong công tác quản lý, điều hành của địa phương, báo cáo kịp thời, đầy đủ kết quả kiểm toán với Ban Cán sự đảng KTNN.

Ngoài kiến nghị xử lý tài chính, báo cáo kiểm toán đã cung cấp thông tin tin cậy giúp hội đồng nhân dân các cấp trong việc thực hiện giám sát và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; hỗ trợ ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý, điều hành, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; giúp các đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đưa công tác quản lý tài chính, kế toán vào nề nếp, góp phần tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và sử dụng ngân sách, tiền, tài sản nhà nước.

Năm 2023, KTNN khu vực XIII đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị. Tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trong niên độ 2021 đạt 91% (trong đó tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính 81%, tỷ lệ thực hiện kiến nghị khác 95%).

Bên cạnh công tác kiểm toán, các mặt công tác khác của đơn vị như: đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hành chính, văn phòng; đoàn thể và xã hội… cũng luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm, chú trọng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

ktv.jpg
Kiểm toán viên KTNN khu vực XIII làm việc tại hiện trường. Ảnh tư liệu

Tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh đánh giá cao nỗ lực KTNN khu vực XIII. Mặc dù trong năm 2023, đơn vị có nhiều khó khăn về nhân sự, được Lãnh đạo nhà nước tin tưởng giao chủ trì thực hiện cuộc kiểm toán với 2 chủ đề có khối lượng công việc lớn, phức tạp nhưng KTNN khu vực XIII đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán, kết quả kiểm toán rất cao.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN khu vực XIII cần có giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế và tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch kiểm toán hằng năm; chú trọng việc tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng nội bộ; tăng cường mối quan hệ phối hợp với chính quyền các địa phương, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các địa phương đối với hoạt động kiểm toán của KTNN.

Thay mặt lãnh đạo KTNN khu vực XIII, ông Trần Minh Khương - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XIII - đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện nhiều hơn nữa của lãnh đạo KTNN để giúp KTNN khu vực XIII phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác được lãnh đạo KTNN giao./.

Cùng chuyên mục
KTNN khu vực XIII hoàn thành cuộc kiểm toán Cảng Hàng không Long Thành