lai vay

16 ngân hàng giảm 8.865 tỷ đồng lãi vay cho khách hàng
(BKTO) - 16 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay với tổng số tiền lãi đã giảm lũy kế từ ngày 15/7 - 31/8/2021 cho khách hàng là 8.865 tỷ đồng, đạt 43,01% so với cam kết.