LẠNG SƠN

Sẽ vận chuyển hàng hóa qua cặp Cửa khẩu quốc tế Hữu nghị - Hữu nghị Quan từ ngày 01/8
(BKTO) - Từ 01/8/2024, phương tiện vận tải hàng hóa thông quan qua các lối thông quan, đường chuyên dụng thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan sẽ thực hiện theo các điều ước quốc tế.