LIÊN HỢP QUỐC

KTNN Việt Nam tiếp xúc song phương với các SAI và làm việc với Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy, tội phạm
(BKTO) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thủ đô Vienna, Áo từ ngày 16-21/4, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã tiếp xúc song phương với một số Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) thuộc Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhằm tranh thủ sự vận động của các SAI đối với Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam trong quá trình ứng cử thành viên Ủy ban Kiểm toán ASOSAI nhiệm kỳ 2024-2027.