luat thuc hien dan chu o co so

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
(BKTO) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 346/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
  • (BKTO) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, đầu phiên họp sáng 10/11, với 443 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,96% tổng số đại biểu Quốc hội, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được Quốc hội thông qua.