MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Hỗ trợ doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
(BKTO) - Những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) tiếp tục là vấn đề khiến cử tri cũng như ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội băn khoăn, lo lắng.