MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Thúc đấy hợp tác Mặt trận 3 nước Campuchia  - Lào - Việt Nam
(BKTO) - Truyền thống hợp tác hữu nghị giữa ba tổ chức Mặt trận Campuchia - Lào - Việt Nam là niềm tự hào trong cách mạng giải phóng dân tộc trước đây; là động lực phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả cho ngày nay.
  • (BKTO) - Cuộc gặp mặt nhằm tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ, từ đó khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến.
  • (BKTO) - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vinh danh, khen thưởng, tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, tập hợp, đoàn kết cộng đồng, đóng góp xây dựng quê hương đất nước, tích cực vận động, tham gia các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động.
  • (BKTO) - Chiều 09/10, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - chủ trì Hội nghị tổng kết và ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.