Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp giám sát 4 chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(BKTO) - Từ sau Kỳ họp thứ 3 đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đã chủ trì và phối hợp giám sát 4 chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hoạt động giám sát theo Chương trình, Quy chế phối hợp giữa MTTQVN với các cơ quan hữu quan.                
   

MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh:mattran.gov.vn

   

Theo Báo cáo "Kết quả giám sát của MTTQVN từ sau Kỳ họp thứ 3 đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV", MTTQVN phối hợp với Quốc hội giám sát chuyên đề về "Thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành". Đại diện Ban Thường trực là thành viên Đoàn giám sát đã tích cực tham gia các cuộc giám sát tại các địa phương, góp ý vào Dự thảo báo cáo chuyên đề của Đoàn giám sát.

Cùng với đó, MTTQVN cũng phối hợp với Quốc hội giám sát chuyên đề về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021". Ban Thường trực UBTƯ MTTQVN đã xây dựng báo cáo quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 của hệ thống mặt trận từ năm 2016 đến năm 2021, đồng thời có những kiến nghị cụ thể gửi Quốc hội. Đại diện Ban Thường trực tích cực tham gia Đoàn giám sát tại địa phương, cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo chuyên đề của Đoàn giám sát.

Đối với Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, MTTQVN phối hợp giám sát chuyên đề "Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021". Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN đã xây dựng bản báo cáo chuyên đề về nội dung này và tập hợp các kiến nghị đưa vào báo cáo chuyên đề của Đoàn giám sát. Đại diện Ban Thưởng trực là thành viên Đoàn giám sát và có nhiều ý kiến cụ thể có liên quan đến trách nhiệm của MTTVN.

Chuyên đề giám sát thứ 4 MTTQVN phối hợp với Ủy Ban Thường vụ Quốc hội là: "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021". Ban Thường trực UBTƯ MTTQVN đã tổng hợp báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xây dựng Dự thảo báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề về hoạt động tiếp công dân và khiếu nại tố cáo giai đoạn 2016-2021.

Bên cạnh đó, trên cơ sở, tổng hợp ý kiến nhân dân, quá trình theo dõi, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến người dân, Ban Thường trực UBTƯ MTTQVN đã phản biện xã hội đối với dự án trọng điểm, bao gồm: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với 2 Dự án đã thực hiện phản biện xã hội đầu năm 2022 là Luật Thực hiện dân chủ tại cơ sở và Luật Thanh tra, sau khi có văn bản phản biện xã hội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQVN tiếp tục theo dõi, tham gia vào quá trình bổ sung, hoàn thiện các Dự thảo Luật và tiếp tục có ý kiến cụ thể đối với các quy định có liên quan trực tiếp đến quyền, trách nhiệm của Mặt trận và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân./.
         
Theo Dự thảo kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2023, UBTƯ MTTQVN sẽ giám sát 6 nội dung: Việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số dự án trọng điểm quốc gia, một số dự án chậm tiến độ, đầu tư dở dang ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; Việc công khai, minh bạch, thực hiện thủ tục hành chính nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai; Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân của các bộ, ngành, địa phương;
   
   Giám sát việc triển khai các công trình đầu tư vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số (theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025); Việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập; Việc thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.
   
   Kế hoạch phản biện của UBTƯ MTTQVN gồm 3 nội dung: Phản biện xã hội Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội lần 2, Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

THÙY LÊ

Cùng chuyên mục
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp giám sát 4 chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội