mien dang kiem

Miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới, giãn chu kỳ kiểm định xe
(BKTO) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT (Thông tư 02) ngày 21/03/2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT (Thông tư 16) ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.