mobbile money

Gia hạn thí điểm Mobile Money cho 3 doanh nghiệp viễn thông
(BKTO) - Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Tổng công ty Truyền thông được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gia hạn thí điểm Mobile Money đến hết năm 2024.