mua rong

HNX tháng 10/2022: Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu lớn nhất từ đầu năm
(BKTO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 10/2022, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 481 tỷ đồng cổ phiếu. Đây là giá trị mua ròng lớn nhất trong tháng của nhà đầu tư nước ngoài kể từ đầu năm đến nay, trong đó giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 594 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 113 tỷ đồng.