NĂNG LƯỢNG

Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng
(BKTO) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 804/QĐ- BCT.
  • (BKTO) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký kết 19 thỏa thuận mua bán điện (PPA) với các chủ đầu tư để mua điện từ 26 nhà máy thủy điện tại Lào bán điện về Việt Nam, với tổng công suất 2.689 MW, đạt 89,6% công suất mua bán điện theo cam kết đến năm 2025 (3000 MW)…
  • (BKTO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đưa ra yêu cầu, điều kiện kỹ thuật, tiêu chí những nguồn điện mặt trời mái nhà cần kiểm soát chặt chẽ hơn, chính sách tài chính liên quan đến điện mặt trời mái nhà… trên tinh thần phân cấp tối đa cho địa phương.
  • (BKTO) - Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II có tổng mức đầu tư trên 4.088 tỷ đồng, quy mô công suất nhà máy đạt 110 MW, tận dụng nguồn tài nguyên than của mỏ than Na Dương có chất lượng thấp, hàm lượng lưu huỳnh cao để phát điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia…