Nâng tầm giá trị kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách

“Nâng tầm giá trị kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách” là chủ đề của Tọa đàm do Báo Kiểm toán tổ chức với sự tham gia của các diễn giả: Ông Lê Minh Nam - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; PGS,TS. Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và ông Ngô Minh Kiểm - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VII. Một trong những nội dung đáng lưu ý của Tọa đàm là chỉ ra nhiều bất cập, hạn chế trong công tác quyết toán ngân sách. Mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu những thông tin đáng lưu ý này qua Chương trình Tọa đàm.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 14/12/2023 08:09