NAPAS

Tháng 01/2024, số lượng giao dịch chuyển tiền tăng 58% so với cùng kỳ năm trước
(BKTO) - Tháng 01/2024, số lượng giao dịch chuyển tiền tăng 5% so với tháng 12/2023 và tăng 58% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, giao dịch rút tiền mặt qua ATM trong tháng 01/2024 giảm 28% so với cùng kỳ năm trước.