NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Ngân hàng Nhà nước kiên định mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% năm 2024
(BKTO) - Dù nền kinh tế thế giới và trong nước dự báo sẽ còn nhiều biến động, tác động tới việc điều hành chính sách tiền tệ nhưng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 là 15%. Đồng thời, NHNN cũng sẵn sàng các biện pháp để ổn định tỷ giá và thị trường vàng.