NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

11 tháng: Thu ngân sách nhà nước giảm 7,1%
(BKTO) - Bộ Tài chính cho biết, 11 tháng năm 2023, thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng, bằng 94,9% dự toán. So với cùng kỳ năm 2022, số thu ngân sách 11 tháng giảm 7,1%.