PHÂN HỘI KIỂM TOÁN VIÊN NN

32 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Phân hội Kiểm toán viên nhà nước
(BKTO) - Sau nửa ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội Phân hội Kiểm toán viên nhà nước Việt Nam (Phân hội KTVNN) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp.