pvtrans

PVTrans đạt kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong quý I
(BKTO) - Nhờ gia tăng hiệu quả khai thác đội tàu và nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã đạt doanh thu 2.043 tỷ đồng trong quý I/2023.
  • Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra ngày 11/4, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã chứng khoán: PVT) cho biết sẽ phấn đấu đạt kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất với mục tiêu lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng.