QUẢN LÝ TÀI TRỢ

Bang Tây Virginia, Hoa Kỳ: Sai phạm trong quản lý các khoản tài trợ
Báo cáo kiểm toán do KTNN bang Tây Virginia mới công bố đã lên án nhiều sai phạm của chính quyền bang trong công tác quản lý, sử dụng các khoản tài trợ tại địa phương. Những khoản tài trợ này được Chính phủ liên bang hỗ trợ cho các nạn nhân của những vụ thiên tai xảy ra tại đây.
  • (BKTO) - Ngày 8/02, sau khi tiến hành kiểm tra 4 trong 5 chương trình tài trợ nhận được từ Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét (GF). Văn phòng Tổng thanh tra (OIG) nước Cộng hòa thống nhất Tanzania đã công bố một Báo cáo kiểm toán dài 27 trang và nhấn mạnh, các đơn vị được giao trách nhiệm quản lý chương trình tài trợ thuộc Bộ Tài chính và Bộ Y tế đã không thực hiện đầy đủ các điều khoản liên quan đến công tác quản lý, giám sát kinh phí tài trợ, để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, dẫn đến thất thoát những khoản kinh phí khổng lồ.