QUY CHẾ MUA BÁN NGOẠI TỆ

Ký Quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước và dự trữ ngoại hối nhà nước
(BKTO) - Sáng 09/3, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quy chế mua bán ngoại tệ giữa NSNN và dự trữ ngoại hối nhà nước chính thức.