Sản lượng điện 6 tháng 2022 đạt 133,11 tỷ kWh

(BKT) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 6/2022 đạt 24,52 tỷ kWh. Lũy kế 6 tháng đạt 133,11 tỷ kWh, tăng 3,8% so với cùng kỳ.                
   

Nắng nóng khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng kỷ lục. Ảnh: EVN

   

Trong đó, sản lượng điện huy động từ thủy điện đạt 41,58 tỷ kWh, chiếm 31,2%; nhiệt điện than đạt 55,79 tỷ kWh, chiếm 41,8; tua bin khí đạt 15,22 tỷ kWh, chiếm 11,4%.

Sản lượng điện huy động từ nguồn năng lượng tái tạo đạt 19,2 tỷ kWh, chiếm 14,4% (trong đó điện mặt trời đạt 14,25 tỷ kWh, điện gió đạt 4,67 tỷ kWh).

Sản lượng điện nhập khẩu đạt 1,32 tỷ kWh, chiếm 1%.

Trong 6 tháng năm 2022, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 60,54 tỷ kWh, chiếm 45,36% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống.
         
Tháng 6/2022, nắng nóng diễn ra tại cả 3 miền nên nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao. Công suất đỉnh của toàn quốc cũng lên kỷ lục mới ở mức 45.528MW vào ngày 21/6/2022 (tăng gần 3.100 MW so với công suất đỉnh năm 2021). Sản lượng ngày cao nhất cũng lên mức kỷ lục mới với 900 triệu kWh cũng vào ngày 21/6/2022.

EVN dự kiến sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống tháng 7/2022 ở mức 793,8 triệu kWh/ngày (tăng 6,4% so với cùng kỳ), công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 42.390 MW.

Về lưới điện, trong 6 tháng đầu năm 2022, EVN và các đơn vị đã khởi công 67 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 49 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500kV (bao gồm 04 công trình 500kV, 08 công trình 220kV và 37 công trình 110kV).

Bên cạnh đó, EVN và các đơn vị đã hoàn thiện xong quy trình quản lý chất lượng dự án và quy trình quản lý chất lượng nội bộ khối lưới phân phối...

Về nguồn điện, EVN và các đơn vị tiếp tục tập trung thi công các dự án Thủy điện Ialy mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch I, các dự án Điện mặt trời Phước Thái 2, 3.
         
Các đơn vị trong toàn EVN đã hoàn thành 79,8% kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi số trong 2 năm 2021-2022, trong đó có một số lĩnh vực đã hoàn thành với tỷ lệ cao như quản trị nội bộ (94,1%), kinh doanh & dịch vụ khách hàng (96%).
QUỲNH ANH
Cùng chuyên mục
Sản lượng điện 6 tháng 2022 đạt 133,11 tỷ kWh