tham nhũng

Không có “vùng cấm” trong phòng, chống tham nhũng
(BKTO) - Khẳng định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) là nhiệm vụ trọng tâm của Kiểm toán nhà nước (KTNN), Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, toàn Ngành đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp phòng ngừa vi phạm qua kiểm toán, cũng như chủ động kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tiêu cực từ chính nội bộ Ngành, không có “vùng cấm”.
  • (BKTO) - Trả lời chất vấn của đại biểu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ nội ngành, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ được Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước (KTNN) rất quan tâm và quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động.
  • (BKTO) - Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, thời gian qua, KTNN đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm toán, góp phần quan trọng trong phòng, ngừa, phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực; đồng thời chủ động kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tiêu cực từ chính nội bộ Ngành.
  • (BKTO) - Trong những năm qua, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) của Đảng và Nhà nước.