Thu ngân sách nhà nước đạt 932,9 nghìn tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán năm

(BKTO) - Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 6/2022 ước đạt 114,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 932,9 nghìn tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán năm và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.                
   

Thu NSNN 6 tháng đầu năm 2022 đạt 932,9 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa: TTXVN

   

Trong đó, thu nội địa tháng 6 ước đạt 86,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 744 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán năm và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 6 ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 34,2 nghìn tỷ đồng, bằng 121,3% dự toán năm và tăng 80,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 6 ước đạt 22,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 154,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán năm và tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi NSNN tháng 6 ước đạt 139,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 6 tháng ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán năm và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.
                
   

Thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê

   

Trong đó, chi thường xuyên 6 tháng đầu năm đạt 509,2 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán năm và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Chi đầu tư phát triển đạt 150,4 nghìn tỷ đồng, bằng 28,6% và tăng 12,3%; chi trả nợ lãi 51,9 nghìn tỷ đồng, bằng 50,1% và giảm 8,5%.

Tổng cục Thống kê đánh giá, chi NSNN 6 tháng qua đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định./.
H.THOAN

Cùng chuyên mục
Thu ngân sách nhà nước đạt 932,9 nghìn tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán năm