tich cuc thu ngan sach nha nuoc

Hưng Yên tích cực thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm
(BKTO) - Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023, trên cơ sở dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngành Thuế, Hải quan Hưng Yên tích cực bắt tay thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm.