TIỂU BAN

An Giang cần phát triển kết cấu hạ tầng cho kinh tế số, xã hội số
(BKTO) - Ngày 13/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban - làm Trưởng đoàn đã buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.