ton vinh hang viet nam 2023

Hội chợ Triển lãm "Tôn vinh hàng Việt năm 2023"
(BKTO) - Nhằm đẩy mạnh kết nối và tiêu thụ hàng Việt tại thị trường nội địa, từ ngày 16/8-18/8, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội chợ Triển lãm "Tôn vinh hàng Việt năm 2023" tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.