Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc- Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 sẽ chủ trì cuộc họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 54 tại Cô- oét

(BKTO) - Thực hiện Điều lệ của Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), ngày 23- 24/7 Ban điều hành ASOSAI sẽ tiến hành cuộc họp lần thứ 54 tại Cô- oét. Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc- Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 sẽ chủ trì cuộc họp.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu nhậm chức Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021- Ảnh: Lê Hòa

Tham dự cuộc họp còn có 10 SAI thành viên Ban điều hành ASOSAI gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Băng-la-đét, Cô-oét, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Nê-pan, Nga, Thái Lan và các quan sát viên.

Tham gia Đoàn đại biểu KTNN tham dự Cuộc họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 54 có: Ông Trần Kim Lộc- Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế; Ông Đỗ Văn Tạo- Chánh văn phòng, Văn phòng KTNN; Ồng Trần Khánh Hòa- Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Ông Hoàng Phú Thọ- Kiểm toán trưởng, KTNN chuyên ngành IV; Ông Nguyễn Hữu Phúc- Kiểm toán trưởng, KTNN Khu vực VI; Ông Phan Trường Giang- Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế…

Tại Cuộc họp lần này, Ban điều hành sẽ bàn thảo những nội dung liên quan đến sáng kiến, đề xuất và nỗ lực của thành viên Ban điều hành trong việc thực hiện Tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường và kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững ở cấp khu vực, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Chương trình nghị sự Liên Hợp Quốc đến năm 2030.

Ngoài ra, cuộc họp sẽ nghe Báo cáo của các thành viên Ban điều hành về việc triển khai Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2016-2021 và những đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động của ASOSAI trong thời gian tới, trong đó có đề án nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý Kế hoạch chiến lược, giải pháp cải tổ Tạp chí ASOSAI và bắt tay để xây dựng Kế hoạch chiến lược của ASOSAI giai đoạn mới 2022-2027.

+ Theo dự kiến chương trình, trong khuôn khổ Cuộc họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 54, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với một số SAI thành viên; ký Thỏa thuận hợp tác giữa KTNN Việt Nam và KTNN Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhằm tạo dựng, củng cố, thúc đẩy và phát triển khuôn khổ hợp tác và tương tác hiệu quả giữa hai Bên trong lĩnh vực kiểm toán công, trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, phù hợp với pháp luật quốc gia của mỗi Bên.

ĐỨC HIẾU
Cùng chuyên mục
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc- Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 sẽ chủ trì cuộc họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 54 tại Cô- oét