TP.HỒ CHÍ MINH

TP.Hồ Chí Minh: Thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với hoạt động thương mại điện tử
(BKTO) - Đó là một trong những nội dung của Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố năm 2024 vừa được Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành.
  • (BKTO) - Thời gian qua, thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam luôn là “thỏi nam châm” thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, thu hút vốn FDI vào lĩnh vực BĐS không chỉ ở số lượng vốn, mà quan trọng hơn cần thu hút có chọn lọc để nâng cao chất lượng dòng vốn ngoại, đóng góp vào việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường BĐS Việt Nam.
  • (BKTO) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) tiếp tục ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Tây Ninh, Long An cho giai đoạn tiếp theo trên tinh thần: Chủ động phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan.
  • (BKTO) - Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy xã hội hóa, hợp tác công - tư, khuyến khích đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đến năm 2025.