TRẺ MỒ CÔI

Hoa Kỳ:  Nhiều cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi không đảm bảo chất lượng
(BKTO) - Đa số các cơ sở, trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi tại TP. New York không đảm bảo các điều kiện sống tối thiểu cho trẻ và vi phạm nhiều quy định của tiểu bang New York (Hoa Kỳ). Đó là nội dung đáng chú ý được đề cập trong một Báo cáo kiểm toán được chính quyền Thành phố công bố ngày 06/5 vừa qua, sau khi tiến hành kiểm tra hoạt động của nhiều cơ sở nhận nuôi trẻ.