Trình Thủ tướng phương án quản lý tài sản hạ tầng đường sắt quốc gia

(BKTO) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Tờ trình số 10865/TTr-BGTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, quản lý (Đề án).

duong-sat.jpg
Bộ GTVT trình Thủ tướng phương án quản lý tài sản hạ tầng đường sắt quốc gia. Ảnh: ST

Bộ GTVT cho biết, Đề án nhằm tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN) và nâng cao hiệu quả sử dụng khối tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng này.

Nội dung quan trọng tại Đề án là việc giao quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và việc bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Theo đó, Bộ GTVT kiến nghị giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) - DN kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ - quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo hình thức không tính thành phần vốn nhà nước tại DN đến hết năm 2030.

Sau khi Đề án được phê duyệt, giao Tổng công ty ĐSVN xây dựng Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; nghiên cứu xác định những tài sản phù hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc giao tài sản theo hình thức đầu tư vốn nhà nước tại DN theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN, pháp luật về đường sắt và pháp luật khác có liên quan nhằm khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia...

Bộ GTVT cho biết, trong quá trình xây dựng Đề án, Bộ đã cân nhắc 3 phương án. Phương án 1 là việc Chính phủ thống nhất giao Bộ GTVT (Cục Đường sắt Việt Nam) đặt hàng với Tổng công ty ĐSVN thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Phương án 2 là phương án đề xuất tại Tờ trình số 10865/TTr-BGTVT. Trong phương án 3, Bộ GTVT giao dự kiến để Tổng công ty ĐSVN thực hiện nhiệm vụ bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Bộ GTVT cho biết phương án 1 và phương án 2 về cơ bản có cách thức triển khai gần tương tự nhau, chỉ khác phương án chỉ định Tổng công ty ĐSVN là tư vấn quản lý dự án (phương án 1) thay bằng đặt hàng công tác quản lý sửa chữa định kỳ công trình đường sắt thực hiện một số nhiệm vụ của chủ đầu tư (phương án 2).

Cả hai phương án này đều có những ưu, nhược điểm nhất định và cũng không thể đáp ứng tất cả các quy định pháp luật về đường sắt, quản lý đầu tư và quản lý tài sản công.

Đối với phương án 3, Bộ GTVT cho biết, cần sửa một số quy định của pháp luật, cũng như đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và tính khả thi không cao trong việc sửa đổi quy định pháp luật theo hướng trên.

Do đó, sẽ dẫn đến chậm phê duyệt Đề án, cũng như chưa thể áp dụng thực hiện đối với công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia cho năm 2024 và các năm về sau.

“Để đảm bảo tiến độ của Đề án sớm được phê duyệt, việc sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật ít nhất, theo quy định của pháp luật, Bộ GTVT kiến nghị lựa chọn phương án 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6089/VPCP ngày 15/9/2022 và ý kiến đồng thuận của các Bộ, ngành, Tổng công ty ĐSVN” - Bộ GTVT thông tin./.

Cùng chuyên mục
Trình Thủ tướng phương án quản lý tài sản hạ tầng đường sắt quốc gia