Thanh tra, kiểm toán trước, trong và sau khi triển khai các dự án đường bộ cao tốc

(BKT) Đây là một nội dung tại Thông báo số 46/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.                
   

Thủ tướng theo dõi bản đồ thi công tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh: Chính phủ

   

Khắc phục ngay tình trạng chia nhỏ gói thầu

Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, địa phương, DN có liên quan tập trung vào một số nhiệm vụ.

Cụ thể, đối với các dự án hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc, Bộ trưởng Giao thông vận tải: Chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng các dự án cũng như công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và chủ động xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải…

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình, dự án ngành giao thông vận tải, gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao trình độ cán bộ và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với UBND các địa phương làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị đầu tư, bảo đảm tính khả thi cao, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh trong quá trình triển khai dự án.

Khắc phục ngay tình trạng chia nhỏ gói thầu với quá nhiều nhà thầu tham gia nhằm thu hút được nhà thầu, nhà đầu tư lớn, có nhiều năng lực kinh nghiệm thi công theo đúng quy định của pháp luật nhằm khai thác thế mạnh của DN lớn tham gia đầu tư xây dựng công trình giao thông. Cần thực hiện ngay công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán trước, trong và sau khi triển khai thực hiện dự án.

Phối hợp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường điều tra, đánh giá tiềm năng, nghiên cứu khả năng sử dụng nguồn cát biển làm vật liệu xây dựng cho các dự án (nếu bảo đảm chất lượng, an toàn về môi trường).

Khẩn trương nghiên cứu bài bản, chuyên sâu, đề xuất xây dựng hành lang pháp lý đặc thù, đồng bộ cho việc đầu tư xây dựng đường cao tốc và các công trình dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng giao thông, tránh việc phải xử lý tình huống, giải quyết hậu quả như thời gian qua; phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, ban hành các định mức còn thiếu, các định mức liên quan đến công nghệ mới, điều chỉnh các định mức chưa phù hợp.

Triển khai ngay việc rà soát công tác cấp phép khai thác khoáng sản

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan thực hiện nghiêm Nghị quyết số 60/NQ-CP và Nghị quyết số 133/NQ-CP.

Kiểm tra, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ngay việc rà soát công tác cấp phép khai thác khoáng sản (đá, cát, sỏi, đất, đất san lấp, đất đắp nền đường...) tại các địa phương trong thời gian qua và xử lý theo hướng:

Trường hợp cấp phép chưa đúng quy định thì phải thu hồi Giấy phép khai thác đã cấp; trường hợp cấp phép đúng quy định nhưng quá trình khai thác thực hiện không đúng Giấy phép, chưa đầu tư thì kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật…; đặc biệt lưu ý việc xử lý nghiêm đối với các trường hợp cấu kết để găm hàng nâng giá, ép giá nguyên vật liệu tạo ra khan hiếm, khủng hoảng giả tạo.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá tiềm năng, nghiên cứu khả năng sử dụng nguồn cát biển làm vật liệu xây dựng để cung cấp cho các dự án hạ tầng giao thông vận tải các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (nếu bảo đảm chất lượng, an toàn về môi trường).

Khẩn trương rà soát các quy định liên quan về quản lý, khai thác khoáng sản, nhất là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để đề xuất cơ chế chính sách hoàn thiện quy định của pháp luật về khoáng sản.

Hướng dẫn các địa phương xây dựng, công bố giá các loại vật liệu xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến quản lý dự án, quản lý chi phí, định mức xây dựng, vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng thi công và hợp đồng xây dựng; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương xây dựng, công bố giá các loại vật liệu xây dựng (đất, đá, cát, sỏi…); xây dựng, công bố chỉ số giá xây dựng theo quy định để áp dụng riêng cho các gói thầu/dự án thành phần.

Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng riêng cho xây dựng đường cao tốc; trong việc đôn đốc, giám sát, kiểm tra, thanh tra kịp thời quá trình thực hiện các dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình theo quy định của pháp luật.

Tích cực phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, UBND các địa phương và các Bộ, ngành có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng, quá trình lập, thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu kịp thời dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan cân đối, bố trí đủ vốn nhà nước trong nhiệm kỳ này cho các dự án theo đúng mục tiêu đề ra và quy định của pháp luật.

Xây dựng quy định chế độ thưởng, phạt đối với các chủ thể có liên quan đến triển khai đầu tư xây dựng dự án (trong đó có dự án đường cao tốc) theo quy trình rút gọn.

Sớm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư theo phương thức PPP theo hướng quy định phù hợp tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP; nghiên cứu kỹ, kiên trì đề xuất tách các dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư thành dự án riêng để góp phần thúc đẩy các dự án đầu tư, trong đó có việc thực hiện các dự án từ nguồn vốn đầu tư công…/.

HỒNG NHUNG
Cùng chuyên mục
Thanh tra, kiểm toán trước, trong và sau khi triển khai các dự án đường bộ cao tốc