Từ ngày 01/6, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên dừng giao dịch bằng tiền mặt

(BKTO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên vừa có Văn bản gửi các đơn vị sử dụng ngân sách về việc dừng toàn bộ giao dịch bằng tiền mặt trực tiếp tại trụ sở kho bạc từ ngày 01/6/2021.                
   

KBNN Thái Nguyên phấn đấu không sử dụng chứng từ, hồ sơ giấy giao dịch trực tiếp - Ảnh minh họa.

   

Việc dừng giao dịch bằng tiền mặt trực tiếp để thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

KBNN Thái Nguyên đề nghị các đơn vị sử dụng ngân sách, các đơn vị giao dịch tiếp tục đẩy mạnh vận động đăng ký thanh toán cá nhân qua tài khoản ngân hàng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động theo hợp đồng… kể cả người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, tổ dân phố theo Nghị quyết số 07/2019/NQ- HĐND của HĐND tỉnh quy định về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi tiền mặt qua KBNN theo quy định.

Bên cạnh đó, KBNN Thái Nguyên cũng đề nghị các đơn vị sử dụng ngân sách tiếp tục đẩy mạnh giao dịch điện tử, phấn đấu 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN được thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN và Cổng dịch vụ công quốc gia, tiến tới không sử dụng chứng từ, hồ sơ giấy giao dịch trực tiếp với KBNN theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đáng chú ý, từ ngày 01/6 tới, KBNN Thái Nguyên sẽ dừng toàn bộ giao dịch bằng tiền mặt của các tổ chức, cá nhân trực tiếp tại trụ sở KBNN Thái Nguyên. Các hoạt động thu NSNN, thu phạt vi phạm hành chính được thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia, qua tài khoản của người nộp thuế, nộp phạt tại các ngân hàng thương mại hoặc nộp trực tiếp tại điểm giao dịch của 5 ngân hàng thương mại: Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thái Nguyên theo thỏa thuận phối hợp thu giữa cơ quan Thuế - Hải quan - KBNN và ngân hàng thương mại.

KBNN Thái Nguyên cũng lưu ý các đơn vị, cá nhân khi có nhu cầu nộp tiền mặt vào tài khoản mở tại KBNN đến các điểm giao dịch của Vietinbank Thái Nguyên - nơi KBNN Thái Nguyên mở tài khoản thanh toán để thực hiện.

Các trường hợp rút tiền mặt về đơn vị để chi tiêu theo quy định, đề nghị đơn vị khi lập chứng từ rút tiền gửi KBNN tích vào ô “Tiền mặt tại ngân hàng” và người lĩnh tiền của đơn vị sẽ rút tiền mặt trực tiếp tại trụ sở Vietinbank Thái Nguyên theo quy định./.

THÙY ANH
Cùng chuyên mục
Từ ngày 01/6, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên dừng giao dịch bằng tiền mặt